اعضای هیئت علمی

رضا سالاریان

رضا سالاریان

دکتری مهندسی مواد - دانشگاه امیرکبیر- پژوهشگاه مواد و انرژی

گروه آموزشی: مهندسی پزشکی

ایمیل: r.salarian@maziar.ac.ir

مشاهده پروفایل
رحمت اله توکلی

رحمت اله توکلی

دکتری شیمی - دانشگاه مازندران

گروه آموزشی: مهندسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه‌های پژوهشی: زیست پلیمرها - شیمی ترکیبات طبیعی و رهایش دارو - زخم پوشهای نوین

ایمیل: r.tavakoli@maziar.ac.ir

مشاهده پروفایل