گالری تصاویر

هفته پژوهش

هفته پژوهش

2 دی 1402 - 13:08
جلسه هم اندیشی رؤسا و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی - غیر دولتی کشور منطقه 2 کشور در دانشگاه مازیار

جلسه هم اندیشی رؤسا و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی - غیر دولتی کشور منطقه 2 کشور در دانشگاه مازیار

18 آبان 1402 - 11:49
نمایی از دانشگاه

نمایی از دانشگاه

18 آبان 1402 - 09:53
مسابقات شعرخوانی موسسه

مسابقات شعرخوانی موسسه

14 آبان 1402 - 14:13
همکاران دانشگاهی

همکاران دانشگاهی

14 آبان 1402 - 14:11
اردوی جهادی

اردوی جهادی

14 آبان 1402 - 14:06
همایش مهندسی صنایع-مهندسی نرم افزار

همایش مهندسی صنایع-مهندسی نرم افزار

14 آبان 1402 - 14:01
افتتاح خانه اندیشه مازیار

افتتاح خانه اندیشه مازیار

14 آبان 1402 - 13:49
افتتاحیه مدرسه فوتبال مازیار با حضور داور بین المللی محمدفنائی

افتتاحیه مدرسه فوتبال مازیار با حضور داور بین المللی محمدفنائی

14 آبان 1402 - 13:49
غرفه دانشگاه در نمایشگاه بین المللی

غرفه دانشگاه در نمایشگاه بین المللی

14 آبان 1402 - 13:47