اعضای هیئت علمی

علیرضا آذری مقدم

علیرضا آذری مقدم

دکتری کامپیوتر- هوش مصنوعی - دانشگاه میثور هندوستان

گروه آموزشی: مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: a.azari@maziar.ac.ir

مشاهده پروفایل
میلاد یداللهی

میلاد یداللهی

دکتری مهندسی برق – ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت - دانشگاه تهران

گروه آموزشی: مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: m.yadollahi@maziar.ac.ir

مشاهده پروفایل