مدیر گروه مهندسی پزشکی

دکتر رحمت اله توکلی.jpg 24.44 KB


دکتری شیمی - دانشگاه مازندران
مرتبه علمی: استادیار
زمینه‌های پژوهشی: زیست پلیمرها - شیمی ترکیبات طبیعی و رهایش دارو - زخم پوشهای نوین 
ایمیل: r.tavakoli@maziar.ac.ir