کادر اداری

دکتر رضا سالاریان

دکتر رضا سالاریان

ریاست - رئیس مؤسسه

مشاهده پروفایل
دکتر رحمت اله توکلی

دکتر رحمت اله توکلی

آموزش و تحصیلات تکمیلی - معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

مشاهده پروفایل
دکتر علی قربانی

دکتر علی قربانی

اداری - مالی - معاون اداری - مالی

ایمیل: a.ghorbani@maziar.ac.ir

مشاهده پروفایل
دکتر امیر خزائی پول

دکتر امیر خزائی پول

پژوهش - مدیر پژوهش و فناوری

مشاهده پروفایل
دکتر علیرضا آذری مقدم

دکتر علیرضا آذری مقدم

هیأت علمی - مسئول دبیرخانه جذب هیأت علمی

مشاهده پروفایل
ندا دیوسالار

ندا دیوسالار

آموزش و تحصیلات تکمیلی - مدیر آموزش

مشاهده پروفایل
احمدرضا سالاریان

احمدرضا سالاریان

فناوری اطلاعات - کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

ایمیل: p.salarian@maziar.ac.ir

مشاهده پروفایل
محمد شادمان

محمد شادمان

اداری - مالی - مسئول مالی

مشاهده پروفایل
سیدمالک هاشمی

سیدمالک هاشمی

حراست - رئیس حراست

مشاهده پروفایل
شیما حق جو

شیما حق جو

اداری - مالی - کارشناس مالی

مشاهده پروفایل
سمیه دیوسالار

سمیه دیوسالار

حراست - انتظامات

مشاهده پروفایل
سهیلا حبیبی

سهیلا حبیبی

پژوهش - کارشناس پژوهش

مشاهده پروفایل
امراله سالاریان

امراله سالاریان

اداری - مالی - مسئول اداری- مالی

مشاهده پروفایل
پریسا یزدانی

پریسا یزدانی

آموزش و تحصیلات تکمیلی - کارشناس آموزش

مشاهده پروفایل
احمد منفرد

احمد منفرد

آموزش و تحصیلات تکمیلی - مسئول دبیرخانه

مشاهده پروفایل
رستمعلی اعلا

رستمعلی اعلا

حراست - انتظامات

مشاهده پروفایل
رجب حیدری

رجب حیدری

حراست - انتظامات

مشاهده پروفایل