رضا سالاریان

رضا سالاریان

دکتری مهندسی مواد - دانشگاه امیرکبیر- پژوهشگاه مواد و انرژی

گروه آموزشی: مهندسی پزشکی

ایمیل: r.salarian@maziar.ac.ir