دانلودها

فرایند تدوین و تصویب پروپوزال یا پیشنهاد

حجم فایل: 318.36 کیلوبایت

دانلود فایل

فرایند اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

حجم فایل: 283.64 کیلوبایت

دانلود فایل

آیین نامه نگارش

حجم فایل: 119.23 کیلوبایت

دانلود فایل

فرم تایید پایان نامه

حجم فایل: 55.92 کیلوبایت

دانلود فایل

فرم تعریف پایان نامه (پروپزال)

حجم فایل: 51.4 کیلوبایت

دانلود فایل

فرم درخواست دفاع

حجم فایل: 32.84 کیلوبایت

دانلود فایل

فرم تعهد- اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

حجم فایل: 21.2 کیلوبایت

دانلود فایل

فرایند پس از جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

حجم فایل: 341.07 کیلوبایت

دانلود فایل