کادر اداری

دکتر علی قربانی

دکتر علی قربانی

اداری - مالی - معاون اداری - مالی

ایمیل: a.ghorbani@maziar.ac.ir

مشاهده پروفایل
محمد شادمان

محمد شادمان

اداری - مالی - مسئول مالی

مشاهده پروفایل
شیما حق جو

شیما حق جو

اداری - مالی - کارشناس مالی

مشاهده پروفایل
امراله سالاریان

امراله سالاریان

اداری - مالی - مسئول اداری- مالی

مشاهده پروفایل