کادر اداری

دکتر رحمت اله توکلی

دکتر رحمت اله توکلی

آموزش و تحصیلات تکمیلی - معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

مشاهده پروفایل
ندا دیوسالار

ندا دیوسالار

آموزش و تحصیلات تکمیلی - مدیر آموزش

مشاهده پروفایل
پریسا یزدانی

پریسا یزدانی

آموزش و تحصیلات تکمیلی - کارشناس آموزش

مشاهده پروفایل
احمد منفرد

احمد منفرد

آموزش و تحصیلات تکمیلی - مسئول دبیرخانه

مشاهده پروفایل