مقالات دکتر محمدرضا حق جو

مقالات علمی- پژوهشی اعظمی، محمد و ایرج اسدی و محمدرضا حق­جو. (1398). مفهوم­سازی عدالت و ارزیابی عدالت محتوایی در طرح­های توسعه شهری: ایضاح معیارها و پیشنهاد راهبردها.فصلنامه­ی مطالعات توسعه­ی اجتماعی- فرهنگی، 7(4)، 215-245.  حق­جو، محمدرضا و هاشم داداشپور و  و مجتبی رفیعیان. (1397). بایستگی به­کارگیری مفهوم عقلانیت در برنامه­ریزی فضایی راهبردی. برنامه­ریزی و آمایش فضا، 22(1)، 22-53.  حق­جو، محمدرضا و هاشم داداشپور. (1397). هدایت و مهار شهرمنطقه­های چندمرکزی: به­کارگیری رهیافت برنامه­ریزی فضایی راهبردی. پژوهش­های دانش زمین، 9(35)، 1-20. حق­جو، محمدرضا و هاشم داداشپور و مجتبی شهابی شهمیری. ( 1394). گونه­شناسی سیر تکوینی منطقه شهری چند مرکزی مازندران مرکزی. پژوهش­های دانش زمین، 6(21)، 51- 63.  حق­جو، محمدرضا و سمیه زندیه و  وحیده ابراهیم نیا. (1392). چارچوب بکارگیری فن   Swot  در برنامه­ریزی فضایی مبتنی بر تفکر راهبردی. مطالعات برنامه­ریزی شهری، 1(3)، 77-98.  اسماعیلی، رضا و محمدرضا حق­ جو و پرستو خاکپور مقدم. (1390). نقش عوامل زیست محیطی در تعیین مکان بهینه آرامستان منطقه­ای در نواحی شهری عملکردی به هم پیوسته مازندران. پژوهش­های دانش زمین، 2(5)، 28- 40.  حق­جو، محمدرضا و اکبر سرداری زنوز. (1390). طراحی استراتژی توسعه شهری مراکز تاریخی کلانشهرهای ملی: نمونه موردی مرکز تاریخی تبریز.آرمان­شهر،4(6). 87-96.  حق­جو، محمدرضا. (1383). رویکردتحلیل مناسبت محیطی در مدیریت گسترش فضایی کلان شهرها. نشریه علمی- پژوهشی مدیریت شهری (مدیریت شهری و روستایی)، 1(17)، 76- 87.   اینس، ج. و بوهر، د. (1383). توسعه کلان­شهرها به­عنوان یک سیستم پیچیده: رویکردی جدید به پایداری. مترجم: محمدرضا حق­جو. فصلنامه­ی شهرسازی و معماری آبادی، (43)، 84- 94.  اس جوهیانن، ج. (1383). فرهنگ به­عنوان ابزاری برای تجدید حیات شهری. مترجم: محمدرضا حق­جو. فصلنامه­ی شهرسازی و معماری آبادی، (45)، 58- 61.   

مقالات کنفرانسی-همایشی عمرانی، پریسا و ایرج اسدی و محمدرضا حق­جو و مجید عبدالهی. (1399، 12). مرور انطباقی تجارب بین­المللی همکاری بین­شهرداری در تامین خدمات عمومی منطقه­ای. اولین کنفرانس مهندسی و فن­آوری. دانشگاه تبریز: تبریز- ایران.  عمرانی، پریسا و ایرج اسدی و محمدرضا حق­جو و مجید عبدالهی. (1399، 10). تبيين عقلانيت همكاري بين شهرداري در تامين خدمات عمومي منطقه اي، مطالعه موردي: استان مازندران. هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم معماري و شهرسازي ايران. تهران: ایران.  ابراهیم­زاده، فاطمه و ایرج اسدی و محمدرضا حق­جو. (1399، 10). تحليل بازي كاربري زمين در تعيين محدوده هاي شهري: مطالعه موردي شهرهاي مازندران. هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم معماري و شهرسازي ايران. تهران: ایران.  احسانی، عاطفه و ایرج اسدی و محمدرضا حق­جو. (1399، 10). بررسي عوامل تاثيرگذار بر شكل گيري جابه جايي هاي مسكوني درون شهري. هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم معماري و شهرسازي ايران. تهران: ایران.  امیرپور، سینا و محمدرضا حق­جو. (1399، 6). بررسی مولفه­های موثر بر ارتقا کیفیت فضاهای عمومی با تاکید بر ارتقا تعاملات اجتماعی. دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش­ها. دانشگاه غیرانتفاعی مازیار -رویان، مازندران: ایران.  علی­مردانی، زهرا و ایرج اسدی و محمدرضا حق­جو. (1398، 9).  رهیافتی تحلیلی بر شکل شهر و میزان مصرف انرژی حمل­ونقل. ششمین کنگره سالانه ملی عمران، معماری و توسعه شهری. تهران: ایران.  اسلامی، عارفه و محمدرضا حق­جو. (1398، 9). مدل مفهومی برنامه­ریزی فضایی شهری با تاکید بر مفهوم شهر حساس به آب. چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش. محمودآباد، مازندران: ایران.  علی­مردانی، زهرا و ایرج اسدی و محمدرضا حق­جو. (1398، 7).  تاثير شاخص هاي شكل شهر بر ميزان مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، نمونه موردي: شهر مشهد. دومين كنفرانس عمران ،معماري و شهرسازي كشورهاي اسلامي. تهران: ایران.  سمیعی کاشی، مهنا و نوین تولایی و محمدرضا حق­جو. (1397، 11).  به­سوی تدوین اصول طراحی شهری انرژی محور در پارادایم پایداری. چهارمين كنگره سالانه بين­المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، محيط­زيست و گردشگري ايران. تبریز- ایران.  رمضانی روشن، عذرا و ایرج اسدی و محمدرضا حق­جو. (1395، 11). بررسی شاخص­های اقلیمی موثر در تفکیک زمین با تاکید بر مدیریت انرژی در شهرها. چهارمين كنفرانس ملي پژوهش­هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران. تهران- ایران.  رمضانی روشن، عذرا و ایرج اسدی و محمدرضا حق­جو. (1395، 10). گونه­شناسی الگوهای تفکیک مناسب برای برنامه­ریزی کالبدی یک واحد همسایگی مطلوب. چهارمین کنگره بین­المللی عمران، معماری و توسعه شهری.  تهران: ایران.  حق­جو، محمدرضا و فاطمه علایی و سجاد فلاح­زاده. (1395، 10). تجویز چارچوب ساختار فضایی شهری کم کربن.  چهارمین کنگره بین­المللی عمران، معماری و توسعه شهری. تهران: ایران.  حق­جو، محمدرضا. (1395، 3). الزامات فضایی سازمان یافتگی فضایی مازندران. دومین همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین (چالش­ها و راهبردها با تاکید بر استان های شمالی کشور). دانشگاه مازندران- وزارت راه و شهرسازی: بابلسر-ایران.  اسدپور، فائزه و محمدرضا حق­جو. (1393، 12). ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی جهت توسعه پایدار مسکن شهری مطالعه موردی شهر نور.  اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار. موسسه ايرانيان-انجمن معماري ايران -قطب علمي برنامه­ريزي وتوسعه پايدار. دانشگاه تهران: تهران- ایران.  دیوسالار، اسداله و محمدرضا حق­جو و معصومه حبیبی. (1390، 8). سنجش توان توسعه شهر مبتنی بر تاسیسات زیربنایی شهری. سومین همایش ملی عمران شهری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: سنندج- ایران.  دیوسالار، اسداله و محمدرضا حق­جو و معصومه حبیبی. (1390، 3). تبیین ضرورت برنامه ریزی یکپارچه تأسیسات زیربنایی شهری در کاهش بحران زلزله. اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب­پذیری اماکن و شریان­های حیاتی، تهران. سازمان مدیریت بحران کشور: تهران- ایران.  
 | Haghjou, M. & M, Hedayatfard. (2011, 5). Urban spatial Structure design of coastal cities in order to reduce undesirable effects of climate changes (case study: Fereidunkenar). 5th Symposium On Advances in Science & Technology, 5th SASTech. Mashhad-Iran, 12-17 May.  حق­جو، محمدرضا و معصومه حبیبی و اسداله دیوسالار. (1389). بررسی توسعه پایدار شهری مبتنی بر تأسیسات زیربنایی شهر. مقاله پذیرفته شده در نخستین همایش ملی توسعه پایدار شهری. دانشگاه گیلان، گروه جغرافیا، اسفندماه. 
| حق­جو، محمدرضا. (1388). همگرایی فضایی، رویکردی منطقه­ای به توسعه پایدار شهر منطقه ساحلی مازندران. همایش راهبردهای توسعه منطقه­ای نور
| حق­جو، محمدرضا. (1384). طراحی استراتژی­های فضایی توسعه منطقه­ای نور. همایش تخصصی توسعه پایدار شهرهای ساحلی دریای خزر. سازمان نظام مهندسی مازندران و مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی ایران.