همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران با دانشگاه صنعتی شریف

5 خرداد 1403 - 10:19
همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران با دانشگاه صنعتی شریف
مخصوص خانواده شهدا و ایثارگران استان تهران (به صورت محدود فقط ۹۰۰۰ نفر اول رایگان)

همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران با دانشگاه صنعتی شریف