مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

16 شهریور 1401 - 13:44
  1. آخرین مدرک تحصیلی
  2. اصل شناسنامه و دو نسخه کپی از تمام صفحات
  3. اصل کارت ملی و دو نسخه کپی
  4. شش قطعه عکس 4*3
  5. کارت پایان خدمت یا معافیت