تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

ردیف عنوان تاریخ
1 انتخاب واحد 20 لغایت 30 شهریور
2 شروع کلاس ها 27 شهریور
3 حذف و اضافه 5 لغایت 8 مهر
4 پایان کلاس ها 10 دی
5 شروع امتحانات 17 دی
6 پایان امتحانات 2 بهمن